Tento web není aktualizován od roku 2012


Národnústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
divize Institut pedagogicko-psychologického poradenství
si Vás dovoluje pozvat na
Mezinárodní konferenci Poradenské dn

5. března 2012 byly na adrese www.nuv.cz zprovozněny webové stránky NÚV.

Aktualizované kontakty na jednotlivé pracovníky oddělení 2.5 (pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci) najdete zde.

 

IPPP ČR transformováno do oddělení 2.5 NÚV

K 1. 1. 2012 byla transformace Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dokončena. Zaměstnanci a aktivity IPPP přešli do Oddělení 2.5 - pro rovné příležitosti ve vzdělávání, PPP a prevenci, které zůstává na původní adrese Novoborská 372/8, Praha 9 - Prosek.


Národnústav pro vzdělávání,
školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
divize Institut pedagogicko-psychologického poradenství
si Vás dovoluje pozvat na
Mezinárodní konferenci Poradenské dn

IPPP ČR

Sloučení IPPP, VÚP a NUOV

S platností od 1. července 2011 dochází ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP).

Nástupnická organizace nese název Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). V jejím čele stojí Mgr. Václav Hořejší.

Národní ústav pro vzdělávání bude řešit otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také bude zabývat pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.

Sídlem NÚV je dosavadní sídlo Národního ústavu odborného vzdělávání (Praha 10, Hostivař, Weilova 1271/6). Všechny tři sloučené instituce budou v průběhu přechodného období až do konce roku 2011 fungovat dále na svých původních adresách jako divize nově vzniklé organizace.

Webová stránka www.nuv.cz bude v období od 1. 7. – 31. 12. 2011 funkční ve stávající podobě.

IPPP ČR

* Soustřeďuje a zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství;

* provádí analýzy a průzkumy související s poskytováním poradenských služeb a s pedagogicko-psychologickými aspekty vzdělávání;

*
vytváří koncepce vyplývající z potřeb MŠMT v oblasti poradenských služeb;

* organizuje aktivity dalšího vzdělávání odborných pracovníků poskytujících služby poradenství ve školství;

*
zabezpečuje přenos odborných informací z oblasti poradenství ve školství;

*
připravuje a vydává metodické publikace a informační materiály z oblasti poradenství ve školství.