Tento web není aktualizován od roku 2012
Tato sekce obsahuje odkazy na další informační zdroje z oblasti nadání a péče o nadané.