Tento web není aktualizován od roku 2012

Koperníkův korespondenční seminář je matematická soutěž prožáky 6. - 9. ročníků ZŠ a nižších gymnázií, kterou organizují studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Bližší informace o této soutěži naleznete na http://kokos.gmk.cz.

Soutěž Němčina pro bystré hlavy je organizovaná pražským Goethe-Institutem pro mladé „badatelky a badatele“ ve věku od 15 do 18 let v České republice, na Slovensku, v Polsku, Litvě a Lotyšsku. Je určena začátečníkům v němčině a proto u soutěžících z České republiky celá probíhá v češtině. Až do 21. března 2011 lze posílat své soutěžní projekty z matematiky, fyziky, chemie či biologie a také se účastnit kvízu o německých vynálezech.

Více informací naleznete na www.goethe.de/ins/cz/prj/hel/csindex.htm.

České ručičky jsou označením pro skupinu soutěží odborných dovedností určených žákům středních odborných škol a učilišť. Bližší informace o těchto soutěžích naleznete na http://www.ceskerucicky.org/?volba=3.

Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR. Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích: žáci prvního stupně základních škol a žáci 1. - 4. ročníku středních škol (a posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií). Stránky věnované logické olympiádě si otevřete v novém okně na www.logickaolympiada.cz/.

Přehled všech soutěží vyhlašovaných MŠMT pro školní rok 2011/12 si otevřete v novém okně poklikáním na tento odkaz: soutěže pro školní rok 2011/12.

Soubornou informaci o odborných soutěžích určených žákům středních odborných škol a učilišt naleznete na www.nuov.cz/tipy-na-souteze-pro-zaky-sos-a-sou.