Tento web není aktualizován od roku 2012
Tato sekce poskytuje základní informace o certifikaci programů primární prevence užívání návykových látek.