Tento web není aktualizován od roku 2012

Co je to certifikace?

> Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence uživatelů návykových látek je posouzení a formální uznání, že program odpovídá stanoveným normám kvality a komplexnosti. Tyto normy jsou rozpracovány a schváleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Výborem pro udělování certifikací primární prevence uživatelů návykových látek při MŠMT.

> Jedná se o

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek,

Hospitace v programu SPP,

pro Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek a

Certifikační řád.

> Cílem

certifikace je zajistit kvalitu programů a efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou na činnost těchto programů poskytovány z veřejných zdrojů.