Tento web není aktualizován od roku 2012
Co potřebuji k certifikaci?

Pečlivě prostudovat závazné dokumenty:

Certifikační řád (ke stažení zde )
Hospitace v programu SPP (ke stažení zde )
Standardy odborné způsobilosti (ke stažení zde )

 

Najdete je na těchto stránkách i stránkách MŠMT (zde).

 

Certifikační řád (ke stažení zde )
Hospitace v programu SPP (ke stažení zde )
Standardy odborné způsobilosti (ke stažení zde )
Najdete je na těchto stránkách i stránkách MŠMT.

Připravit si všechny předepsané dokumenty:

1) Žádost a závaznou objednávku (ke stažení zde ) pro Agenturu pro certifikace ve věci provedení certifikačního šetření.

2) Přílohy k žádosti (požadovaná dokumentace)

3) Koncepce poskytované služby

4) Operační manuál

5) Vnitřní předpisy

6) Organizační a provozní řád

7) Vyplněný sebehodnotící formulář (ke stažení zde)