Tento web není aktualizován od roku 2012
Jak probíhá certifikační proces?

> Certifikační řízení je zahájeno dnem, kdy Agentura pro certifikace obdrží poštou žádost o závaznou objednávku (ke stažení
zde) na provedení šetření. Žádost o provedení šetření podává Agentuře pro certifikace zástupce poskytovatele. Zároveň přikládá požadovanou dokumentaci, za jejichž úplnost odpovídá. Spolu se žádostí zasílá žadatel Agentuře pro certifikace závaznou objednávku, ve které se zavazuje k zaplacení 30% celkových nákladů certifikačního řízení, tj. 6.900,-. Celková cena místního šetření a organizace s ním spojené je 20.700,-.

Na 30% část, kterou je povinen zaplatit žadatel, lze také žádat státní dotaci v rámci projektů MŠMT. Konkrétní informace lze získat na www.msmt.cz či přímo na Odboru 24, Odboru speciálního školství a institucionální výchovy. Žádost + závaznou objednávku + požadovanou dokumentaci zašle žadatel:


> Po obdržení těchto dokumentů Agentura pro certifikace ustanoví pro kontakt s poskytovatelem programu organizačního pracovníka, který zabezpečuje celý proces certifikace. Organizační pracovník do 30 dnů od obdržení dokumentů dohodne s poskytovatelem termín místního šetření a sestaví konkrétní certifikační tým. Předmětem místního šetření může být i komplex programů za předpokladu, že tak z důvodu hospodárnosti rozhodne po dohodě s poskytovatelem programu Agentura pro certifikace.