Tento web není aktualizován od roku 2012
Jak je to s placením?

> Pokud bude 1 místní šetření stát předpokládaných 20.700 Kč hradí žadatel 1/3 nákladů, tj. 6.900 Kč

Na 30% část, kterou je povinen zaplatit žadatel, lze také žádat státní dotaci v rámci projektů MŠMT. Konkrétní informace lze získat na www.msmt.cz či přímo na Odboru 24, Odboru speciálního školství a institucionální výchovy.Certifikační řízení je zahájeno dnem, kdy Agentura pro certifikace obdrží poštou žádost o závaznou objednávku (ke stažení zde ) na provedení šetření. Žádost o provedení šetření podává na patřičném formuláři Agentuře pro certifikace zástupce poskytovatele. Spolu se žádostí zasílá žadatel Agentuře pro certifikace závaznou objednávku, ve které se zavazuje k zaplacení 30% celkových nákladů certifikačního řízení, tj. 6.900 Kč. Na základě jeho objednávky bude zařízení zaslána faktura k úhradě s patřičnými údaji.


V případě žádosti o certifikaci více než jednoho programu v jeden den

dochází k navýšení ceny pro žadatele o 10% z celkové ceny místního šetření za každý další program do rozsahu maximálně 3 certifikovaných programů za jeden den. V případě žádosti o certifikaci více než 3 programů bude místní šetření realizováno ve dvou dnech a cena činí 13.800 Kč.

Cena za 1 program činí 6.900 Kč
Cena za 2 programy činí 8.970 Kč
Cena za 3 programy činí 11.040 Kč
Cena za 4-5 programů certifikovaných ve dvou dnech 13. 800 Kč