Tento web není aktualizován od roku 2012
Žádáte o certifikaci více než jednoho programu?

Objednavatel žádá o certifikování jednoho z těchto programů:

> Program specifické primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky
> Program specifické primární prevence poskytovaný mimo rámec školní docházky
> Program včasné intervence
> Vzdělávací program v oblasti specifické primární prevence
> Ediční činnost v oblasti primární prevence

V případě žádosti o certifikaci více než jednoho programu v jeden den

dochází k navýšení ceny pro žadatele o 10% z celkové ceny místního šetření za každý další program do rozsahu maximálně 3 certifikovaných programů za jeden den. V případě žádosti o certifikaci více než 3 programů bude místní šetření realizováno ve dvou dnech a cena činí 13.800 Kč.

> Cena za 1 program činí 6.900 Kč

> Cena za 2 programy činí 8.970 Kč

> Cena za 3 programy činí 11.040 Kč

> Cena za 4-5 programů certifikovaných ve dvou dnech 13.800 Kč

V rámci jedné objednávky není možné certifikovat více než jeden program. Poskytuje-li objednavatel více programů, je nutné pro certifikaci každého programu podat samostatnou žádost a závaznou objednávku.