Tento web není aktualizován od roku 2012

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je organizace s celostátní působností, která připravuje a nabízí vzdělávací programy určené pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Semináře jsou zaměřené na všechny oblasti rozvoje osobnosti a odborné úrovně pedagogů; obsahem některých je přímo péče o nadané a poskytování konzultací v této oblasti.