Tento web není aktualizován od roku 2012

NÁVRH KONCEPCE KARIÉRNÍHO RŮSTU A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PORADENSKÝCH PRACOVNÍKŮ

Zpracovala: PhDr. Ivana Slavíková

Spolupracovali: PaedDr. Václav Bartoš, PhDr. Jiří Broža, Pavel Doležel, PhDr. Blanka Fialová-Veselá, PaedDr. Petr Hanák, PhDr. Eva Havlíčková, PhDr. Lenka Hervertová, PhDr. Anna Holčíková, PaedDr. Jiří Knoll, Mgr. Libuše Kubová, PhDr. Nora Martincová, PhDr. Václava Masáková, PhDr. Věra Podhorná, PhDr. Marie Šťastná, PhDr. Božena Veškrnová, Mgr. Miroslava Urbánková, PhDr. Pěvuše Zlatohlávková

V loňském roce byl v IPPP ČR koncipován materiál, který navrhuje systémové řešení kariérního růstu pro pracovníky poskytující poradenské služby školám, předškolním zařízením, školským zařízením, jejich žákům, učitelům a rodičům, a systém dalšího vzdělávání těchto pracovníků, který je s jejich kariérním růstem provázán. Zpracováním tohoto materiálu nazvaného Kariérní růst a další vzdělávání poradenských pracovníků, resp. návrhem koncepce byla pověřena PhDr. Ivana Slavíková:

A) připomínkovala a upravovala řadu podkladů pro návrh systému odborného růstu poradenských pracovníků (včetně systému atestací),

B) zmapovala současný stav kvalifikovanosti pracovníků PPP, SPC a SVP v 10 krajích ČR a připravila podklady pro stanovení počtů tabulkových míst pro pracovníky v jednotlivých kvalifikačních stupních v rámci krajů.

Návrh koncepce, který rozpracovává tato východiska a předkládá řešení dalších otázek souvisejících s kariérním růstem a dalším vzděláváním poradenských pracovníků, byl dokončen v lednu tohoto roku a předán věcně příslušnému odboru MŠMT, který jej zhodnotí, připraví své připomínky a po jejich zapracování předloží výsledný materiál k projednání gremiální poradě skupiny 2 MŠMT. Součástí projednávání bude pravděpodobně i připomínkové řízení a s ním související další úpravy materiálu. Lze očekávat, že v průběhu projednávání bude možnost do materiálu zapracovat i další připomínky z poradenského terénu. Aby se s návrhem měli možnost seznámit všichni, kterých se týká, rozhodli jsme se zveřejnit text návrhu na webových stránkách IPPP ČR. a současně jej otisknout jako přílohu 30. čísla zpravodaje „Výchovné poradenství“.

Soubory ke stažení:

Kariérní růst a další vzdělávání poradenských pracovníků (fomát PDF, 232Kb)

Příloha č. 1 - Výsledky průzkumu současného stavu odborné připravenosti poradenských pracovníků (formát PDF, 95Kb)

Příloha č. 2 - Modelace vývoje počtu a odborné připravenosti psychologů a spec. pedagogů (formát PDF, 60Kb)

Příloha č. 3 - Návrh obsahu a organizace kvalifikačního studia pro výchovné poradce (formát PDF, 115Kb)

Příloha č. 4 - Modelový obsah přípravy začínajících poradenských pracovníků (formát PDF, 139Kb)