Tento web není aktualizován od roku 2012

Centrum rozvoje nadaných dětí bylo ustanoveno v rámci Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU Brno.