Tento web není aktualizován od roku 2012

Tzv. dvojí výjimečnost označuje současný výskyt mimořádného nadání a další diagózy. Jedná se zejména o souběh mimořádného nadání a:

  • specifických poruch učení a/nebo chování
  • Aspergerova syndromu
  • smyslového a/nebo tělesného postižení
Podrobnější informace k této problematice (součást www stránek Centra rozvoje nadaných dětí) si otevřete v novém okně poklikáním na modře označený text: více o dvojí výjimečnosti.