Tento web není aktualizován od roku 2012

Výzkum NIDM:

Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU

Tuto výzkumnou zprávu si otevřete v novém okně poklikáním na níže uvedený odkaz:

Výzkumné šetření NIDM 2008