Tento web není aktualizován od roku 2012
V této sekci jsou uvedeny některé organizace působící v oblasti péče o nadané.