Tento web není aktualizován od roku 2012

Poklikáním na níže uvedený odkaz si v novém okně otevřete Informaci ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. (tato informace byla zveřejněna ve Věstníku MŠMT, sešit 12/2006):

Informace ke vzdělávání nadaných