Tento web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se věnuje třetí část vyhlášky č. 73 / 2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - v novém okně si ji otevřete poklikáním na níže uvedený odkaz:

Vyhláška č.73 / 2005 Sb. - třetí a čtvrtá část