Tento web není aktualizován od roku 2012
Výběrová literatura - nadaní
(z knihovnických databází - Souborný katalog ČR)
řazeno sestupně podle roku vydání

Název: Pět pohledů na nadání / Jana Marie Havigerová
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Portál, 2011
Popis (rozsah): 144 s.
knihovní záznam

Název: Rozumově nadané děti s dyslexií / Šárka Portešová
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Portál, 2011
Popis (rozsah): 213 s.
knihovní záznam

Název: Vyhledáváme rozumově nadané žáky / [... kolektiv autorů ve složení Magdalena Čavojská ... et al.]
Nakl. údaje: Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2010
Popis (rozsah) 68 s.
pdf verze ke stažení

Název: Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka / [... kolektiv autorů ve složení Jitka Fořtíková ... et al.]
Nakl. údaje: [Praha] : Výzkumný ústav pedagogický, [2009]
Popis (rozsah) 72 s. : formuláře
knihovní záznam
pdf verze ke stažení

Název: Skryté nadání : psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií / Šárka Portešová
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Brno : Masarykova univerzita, 2009
Popis (rozsah): 164 s.
knihovní záznam

Název: Talent a nadání : jejich rozvoj ve volném čase / Jitka Fořtíková
Vydání: Aktualiz. vyd.
Nakl. údaje: Praha : Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2009
Popis (rozsah): 91 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi / Lenka Hříbková
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2009
Popis (rozsah): 255 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí / [Joseph Renzulli ... et al.; Jitka Fořtíková (ed.)]
Nakl. údaje: Praha : Triton, 2008
Popis (rozsah): 168 s.: il. ; portréty ; 24 cm
knihovní záznam

Název: Výchova a nadání 2 : dílčí výzkumný tým 5 - Vzdělávání a výchova nadaných žáků / Oldřich Šimoník (ed.)
Nakl. údaje: Brno : MSD, 2008
Popis (rozsah): 86 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Výchova a nadání 1 : dílčí výzkumný tým 5 - Vzdělávání a výchova nadaných žáků / Oldřich Šimoník, Marie Vítková (eds.)
Nakl. údaje Brno : MSD, 2008
Popis (rozsah) 98 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Práce s talentovanou mládeží : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25.-27. září 2008 v Brně = Working with Talented Youth : collection of abstracts of all lectures given at the international conference held on 25-27 Sep 2008 in Brno, Czech Republic / [sestavila Jitka Šeneklová]
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Brno : Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, 2008
Popis (rozsah): 239 s.: il., portréty ; 24 cm
knihovní záznam
pdf verze ke stažení

Název: Odvaha k nadání / Erika Landau ; přeložila Ivana Vízdalová
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Praha : Akropolis, 2007
Popis (rozsah): 162 s.: il. ; 21 cm
knihovní záznam

Název: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností / Václav Fořtík, Jitka Fořtíková
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Portál, 2007
Popis (rozsah): 126 s.: il. ; 23 cm
knihovní záznam

Název: Základy pedagogiky nadaných / Jana Jurášková ; překlad Jana Juřicová, Leona Jelínková
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006
Popis (rozsah): 131 s.: il. ; 24 cm
knihovní záznam

Název: Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý / Vladimír Dočkal
Vydání: Vyd. 1.
Nakl. údaje: Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005
Popis (rozsah): 245 s.: il. ; 22 cm
knihovní záznam

Název: Nadané dieťa : jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie / Jolana Laznibatová
Vydání: 2. vyd.
Nakl. údaje: Bratislava : Iris, 2003
Popis (rozsah): 394 s., [16] s. obr. příl. : il., některé barev. ; 23 cm
knihovní záznam

Název: Úspěšná inteligence : jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci / Robert J. Sternberg; [přeložil Jiří Papoušek]
Vydání: 1. vyd.
Nakl. údaje: Praha : Grada, 2001
Popis (rozsah): 208 s.; 21 cm
knihovní záznam