Tento web není aktualizován od roku 2012

Poklikáním na níže uvedený odkaz si v novém okně otevřete Koncepci péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 schválenou v dubnu roku 2009 MŠMT.

Koncepce péče o nadané