Tento web není aktualizován od roku 2012

ZLEPŠOVÁNÍ POSTUPŮ A SYSTÉMŮ CELOŽIVOTNÍHO PORADENSTVÍ

(POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH EVROPSKÝCH ODBORNÝCH NÁSTROJŮ)

Tato publikace je úvodem ke třem společným evropským odborným nástrojům pro poradenství

- cíle a principy poskytování celoživotního poradenství

- výchozí body pro systém kontroly kvality poskytování celoživotního poradenství v Evropě

- základní vlastnosti systémů celoživotního poradenství

Publikace vysvětluje pozadí jejich vývoje a poskytuje rady, jak používat tyto nástroje pro zlepšení existujících postupů a systémů poradenství na národní, regionální a místní úrovni a ve vzájemném učení na národní a evropské úrovni.

Dokument ke stažení (formát PDF): zde