Tento web není aktualizován od roku 2012

IPPP ČR, resortní projekt 2006

Longitudinální výzkum nadaných žáků a standardizace SON-R, dílčí
zpráva

Autor: PhDr. David Heider

Výzkumná zpráva k dispozici ke stažení:  Longitudinální výzkum 2006

 

IPPP ČR, resortní projekt 2009

Longitudinální výzkum nadaných žáků - dílčí zpráva: Kvalitativní a kvantitativní analýza případových studií

Autorky: PhDr. Petra Novotná a PhDr. Světlana Durmeková

Výzkumná zpráva k dispozici ke stažení: Longitudinální výzkum 2009