Tento web není aktualizován od roku 2012

PSANÍ ZPRÁV, ROLE INFORMOVANÉHO SOUHLASU

(Určeno pro pracovníky SPC.)
lektoři: PhDr. Jana Zapletalová, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
počet hodin: 6
termín:

6. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 22. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1004A/2011

odborný garant: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
obsah kurzu: Vedení dokumentace klientů ve školských poradenských zařízeních, obsah a význam informovaného souhlasu, struktura zprávy z vyšetření, správní rozhodnutí. Psaní zpráv a obligatorní diagnózy v SPC.
poznámka: Účastníci by si měli připravit informace o vedení této dokumentace v SPC, ve které pracují.