Tento web není aktualizován od roku 2012

V této sekci budeme postupně zveřejňovat informace o některých nástrojích určených na diagnostiku kognitivního nadání dětí a žáků.