Tento web není aktualizován od roku 2012

V resortu školství poskytují pedagogicko-psychologické poradenství z oblasti péče o nadané pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC) - nadaní s dvojí výjimečností. Nově se této problematice začínají věnovat také některá školní poradenská pracoviště (ŠPP).

V každém kraji dále působí koordinátoři péče o nadané - psychologové a nově i speciální pedagogové (za každou odbornost 1 - 2 pracovníci).