Tento web není aktualizován od roku 2012

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole je určený dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Potřebné informace naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum/souteze-a-prehlidky/evropa-ve-skole.