Tento web není aktualizován od roku 2012

Resortní pracovní skupina (dále RPS) k péči o nadané při MŠMT byla vytvořena k zajištění koordinace péče o kognitivně nadané děti a žáky v rámci resortu školství. Členy RPS jsou zástupci MŠMT a několika ministerstvem přímo řízených organizací, které se na péči o kognitivně nadané děti a žáky podílejí – NIDM, NIDV a NÚV.

Pracovní jednání RPS probíhají ca 4x ročně (jejich termíny jsou zveřejňovány v sekci Aktuality) a o účast na veřejné části tohoto jednání (většinou výměna informací o aktivitách zapojených subjektů realizovaných od posledního jednání RPS) může požádat kterákoli NNO nebo škola, jež se nejméně dva roky aktivně podílí na péči o nadané - v případě zájmu je třeba nejpozději s týdenním předstihem informovat prostřednictvím e-mailu dr. Durmekovou z NÚV - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .