Tento web není aktualizován od roku 2012

PORADENSKÉ SLUŽBY, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Zpracovala: PaedDr. Hana Šmejkalová a kol.

OBSAH
1. Zdůvodnění potřeby zajištění systému péče o děti a žáky s poruchami autistického spektra v oblasti poradenství, výchovy a vzdělávání
2. Obsah, cíl a úkoly projektu k zajištění systému poradenských služeb
3. Realizace aktivit v rámci projektu

3.1 Zajištění systému poradenských služeb pro klienty s poruchami autistického spektra
3.2 Analýza systému poradenských služeb pro klienty s poruchami autistického spektra
3.3 Aktuální adresář zařízení a institucí
3.4 Realizace vzdělávacích programů v IPPP ČR
3.5 Metodické, didaktické, diagnostické materiály a pomůcky
3.6 Podpora komplexnosti služeb - meziresortní spolupráce (PhDr. Marta Teplá)
3.7 Legislativní úpravy v oblasti poradenských služeb, výchovy a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra
3.8 Odborné činnosti krajského koordinátora
3.9 Celostátní seminář

4. Současná situace v poskytování poradenských služeb, ve výchově a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

4.1 Počty klientů s poruchami autistického spektra v péči SPC s krajským koordinátorem

4.1.1 Počty klientů s poruchami autistického spektra v SPC s koordinátorem dle věku v roce 2006

4.2 Vzdělávání ve speciálních třídách pro žáky s poruchami autistického spektra v ČR

4.2.1 Speciální třídy pro žáky s poruchami autistického spektra v ČR podle typu a stupně školy v roce 2006

4.3 Integrované vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

4.3.1 Počet integrovaných žáků s poruchami autistického spektra v jednotlivých krajích podle typu a stupně škol
4.3.2 Zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb integrovaných žáků s poruchami autistického spektra

4.4. Jiné formy vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra
4.5 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra s podporou asistenta pedagoga
4.6 Zajištění služeb krajských koordinátorů
4.7 Poznámky k poskytování služeb krajskými koordinátory

5. Školská legislativa k podpoře žáků s poruchami autistického spektra (PhDr. Marta Teplá)

5.1 Proč legislativní změny?
5.2 Evropská unie
5.3 Stručná bilance i koncepce
5.4. Legislativa
5.5 Asistence

6. Shrnutí, doporučení a náměty pro následné aktivity v oblasti poradenské péče a podpory klientů s poruchami autistického spektra
7. Současná situace v poskytování poradenských služeb, ve výchově a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v krajích ČR

7.1 Kraj PRAHA
7.2 Kraj STŘEDOČESKÝ
7.3 Kraj JIHOČESKÝ
7.4 Kraj PLZEŇSKÝ
7.5 Kraj KARLOVARSKÝ
7.5 Kraj KARLOVARSKÝ
7.6 Kraj ÚSTECKÝ
7.7 Kraj LIBERECKÝ
7.8 Kraj KRÁLOVÉHRADECKÝ
7.9 Kraj PARDUBICKÝ
7.10 Kraj VYSOČINA
7.11 Kraj JIHOMORAVSKÝ
7.12 Kraj OLOMOUCKÝ
7.13 Kraj MORAVSKOSLEZSKÝ
7.14 Kraj ZLÍNSKÝ

Přílohy

Příloha 1
Příloha 2

 

Dokument (kompletní) PORADENSKÉ SLUŽBY PRO AUTISTY ke stažení zde (PDF formát)