Tento web není aktualizován od roku 2012
Přehledné kontakty na většinu speciálně pedagogických center (SPC) v jednotlivých krajích naleznete na stránkách Asociace pracovníků speciálně pedagogických center (APSPC).