Tento web není aktualizován od roku 2012

MATURITY

Součástí přípravy nové maturitní zkoušky je generální zkouška její společné části. Maturitní generálka proběhne v tomto roce formou tzv. pokusného ověřování. Maturitní generálka je realizována v rámci programu přípravy reformy maturitní zkoušky.

V následujícím odkazu naleznete veškeré informace k nové maturitní zkoušce.

Nová maturita www.novamaturita.cz

Vzdělávání odborných pracovníků školských poradenských zařízení
IPPP ČR realizuje vzdělávání pro odborné pracovníky SPC a PPP pro podmínky státní maturitní zkoušky. Více informací naleznete zde ve vzdělávací nabídce.

Maturitní generálka
Pro podmínky maturitní generálky jsou k dispozici formuláře posudků s instrukcemi k jejich vyplnění. Formuláře jsou určeny pro proškolené pracovníky PPP a SPC pro účely maturitní zkoušky a přednostně pro pracovníky, kteří budou vystavovat posudky pro žáky, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ). Formulář posudku a instrukce zašleme e-mailem proškoleným pracovníkům PPP a SPC na vyžádání.

V následujících přílohách naleznete informace o projektu Maturitní generálky (MAG´10), rámcový harmonogram maturitní generálky, tabulku, kde jsou specifikovány skupiny žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, seznam školských poradenských zařízení (PPP a SPC) s proškolenými pracovníky rozdělený dle krajů a instrukce k vyplňování formuláře posudku.

Pro přehled nabízíme znění vyhlášek, které se týkají maturitní zkoušky: vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhláška č. 90/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., vyhláška č. 274/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.

Přinášíme vám aktuální informaci k vystavování posudků k MATURITNÍ ZKOUŠCE u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Po vystavení posudku pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je třeba doplnit na první stranu formuláře posudku číslo jednací, které by mělo obsahovat max. 6 znaků. Škola toto číslo uvede do přihlášky žáka, jedná se o tzv. Registrační identifikátor posudku. Na současných formulářích kolonka pro tento údaj chybí.

Tato povinnost vyplývá pro školy z přílohy č. 1 vyhlášky č. 274/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., a vás, proškolené pracovníky PPP a SPC, prosíme o spolupráci. Zdroj: CERMAT dne 26. 10. 2010