Tento web není aktualizován od roku 2012

TEMATICKO APERCEPČNÍ TEST (TAT) A Z NĚJ VYCHÁZEJÍCÍ DIAGNOSTICKÉ METODY

(Kurz je určen výhradně pro psychology PPP.)

lektoři: PhDr. Petr Goldmann, PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
počet hodin: 16
termíny:

17.–18. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 29. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, Praha 9
kód programu:

1005A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Teoretický základ TAT a jeho postavení mezi projektivními metodami. Praktické využití TAT a metod, které jsou od TAT koncepčně odvozeny, zejm. Apercepčních karet pro adolescenty (AAC): administrace, postupy při interpretaci a používané interpretační systémy, aplikace v praxi, ukázky modelových případů.