Tento web není aktualizován od roku 2012

KASUISTICKÝ SEMINÁŘ K TESTU SON-R 2,5–7

(Seminář je určen pro psychology PPP a SPC, kteří již s daným testem pracují.)
lektorka: Mgr. Marta Beníčková
počet hodin: 6
termíny:

25. 11. 2011 (9.00–16.00 hod.)

uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2011
místo: PPP Brno, Kohoutova 4
kód programu:

1021A/2011

lektorka: PhDr. Dana Marková
počet hodin: 6
termín:

29. 11. 2011 (10.00–16.30 hod.)

uzávěrka přihlášek: 10. 11. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1022A/2011

odborný garant: Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.
obsah kurzu: Účastníci si prohloubí své znalosti a dovednosti v administraci a vyhodnocování výsledků testu SON-R 2,5–7 nejen na základě informací poskytnutých lektorem, nýbrž i formou vzájemné výměny zkušeností jednotlivých účastníků semináře v práci s tímto nástrojem – každý účastník ostatní seznámí s kasuistikou jednoho svého klienta, kterého tímto testem vyšetřil. (Prezentace kasuistiky je podmínkou k zařazení do semináře.)
V rámci semináře budou postupně probrány jednotlivé subtesty, vždy doplněné ilustrativními ukázkami kasuistik a jejich rozborem. Lektorka dále seznámí účastníky se svými zkušenostmi v administraci testu u jednotlivých věkových kohort s důrazem na krajní věkové skupiny dětí 2,5–3letých a 6–7letých. Pro zvýšení kompetence účastníků interpretovat výsledky testu SON-R 2,5–7 bude součástí semináře i srovnání charakteristik a diagnostických možností testu SON-R 2,5–7 s jinými standardizovanými inteligenčními testy používanými v ČR pro danou věkovou skupinu.