Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 56

STATI, ODBORNÁ SDĚLENÍ, DISKUSE (zde naleznete anotace textů z následující rubriky)
Analýza mediálního obrazu šikany / Leona Běhounková
WISC III - Úvahy a hypotézy o backgroundu klientů ze sociálně znevýhodněného prostředí / Gabriela Mikulková
Analýza vzdelávacích potrieb v oblasti kariérneho poradenstva na slovenských stredných školách / Drahomíra Vaňousová
Kariérové informace v prostředí (českého) internetu / Petr Janoch

ASOCIACE
Informace o Asociaci výchovných poradců a jejích aktivitách

Z PRAXE
Služba sociální prevence – raná péče v kontextu pěti let zkušeností pracovníků střediska rané péče v Pardubicích / Zdenka Šándorová, Blanka Brandová, Lenka Pokorná, Lenka Chládková
Hraniční žák, práce s ním, možnosti a úskalí inkluzivního vzdělávání, rovné příležitosti pro všechny žáky / Anna Kucharská

INSTITUT
Analýza poradenských služeb ve školských poradenských zařízeních a školách. Část I: Pedagogicko-psychologické poradny /Ivana Slavíková

RECENZE A ANOTACE
Recenze
JEPSON, B. Changing the Course of Autism. Boulder, Sentient Publications, 2007/ Václav Mertin
Anotace
Zdeněk Kalhous, Otto Obst a kol: Školní didaktika. Portál, 2009 / Jitka Dombiová
Jana Zapletalová a kol: Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v PPP, IPPP ČR, 2008 / Lukáš Adámek

ZPRAVY, OZNÁMENÍ, INZERÁTY
Zprávy
Kurikulární reforma v kontextu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Marta Teplá
N.E.P.E.S - Network of European Psychologists in the Educational System (Síť evropských psychologů ve školství) / Helena Pacnerová
Škola jako místo setkávání. Zpráva z konference / Lenka Krejčová