Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 55

Obsah zpravodaje je tvořen příspěvky ze Speciálně pedagogická konference v září 2008 v Bzenci: Dobrá diagnostika – předpoklad dobrého vzdělávání

(zde naleznete anotaci k souboru následujících textů)

Úvodem / Petr Hanák
Několik imformací k Obligatorním diagnózám a obligatorní diagnostice ve speciálně pedaogických centrech / Anna Kucharská
Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika v SPC pro děti a žáky s narušenou komunikační schopností / Václava Tomická, Anna Kucharská
Produkce řeči u neslyšícího dítěte po kochleární implantaci / Milena Nosková
Úskalí diagnostiky zrakových funkcí / Dagmar Moravcová
Optické a optoelektronické pomůcky ve školách pro zrakově postižené / Mirko Spurnik
Software pro převedení psychodiagnostických technik pro potřeby žáků nevidomých a slabozrakých / Mirko Spurnik, Jana Mlčáková
Diagnostika poruch chování / Blanka Hrbková Hrudková
Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému / Hana Štrosová, Miloslav Čedík
Kazuistika v špeciálnopedagogickej diagnostike / Ján Hučík