Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 54


STATI, ODBORNÁ SDĚLENÍ, DISKUSE (zde naleznete anotace textů z následující rubriky)
Násilí a škola / Stanislav Štech
Učí se žáci ve školách necitlivosti a toleranci vůči šikaně? / Pavel Letý
Kyberšikana / Barbora Malíková
Sémantická past šikany / Václav Bartoš

ASOCIACE
Jak pokračuje nová Rada ApPPP / Václav Bartoš
Asociace vysokoškolských poradců, o.s./ Beáta Krahulcová

PODNĚTY Z PRAXE
Co ovlivňuje práci školního psychologa / Věra Semerádová

RECENZE A ANOTACE
Recenze
ORPINAS, Pamela – HORNE, Arthur M.: Bullying Prevention: Creating a Positive School Climate and Developing Social Competence / Lenka Krejčová
SWIERKOSZOVÁ, Jana: Specifické poruchy chování diagnostika – reedukace / Renata Hajná
OPATŘILOVÁ, Dagmar – ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana: Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením /Vanda Hájková
VENDEL, Štefan: Kariérní poradenství /Martina Kánská
Anotace
DOLL, Beth – ZUCKER, Steven – BREHM, Katherine: Resilient Classrooms: Creating Healthy Environments for Learning / Lenka Krejčová


OZNÁMENÍ, INZERÁTY