Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 53

STATI, ODBORNÁ SDĚLENÍ, DISKUSE (zde naleznete anotace textů z následující rubriky)
Systém péče o mimořádně nadané děti a žáky v PPP Brno, Zachova 1 / Marta Beníčková
Přístupy ke vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním ve školní praxi / Vanda Hájková
Dostupnost poradenských služeb PPP v kraji Vysočina / Ivana Šebková
Preference dospělých ve vyhledávání pomoci v oblasti práce / Lenka Hloušková

ASOCIACE
Pozvánka na poradenský den Asociace pracovníků PPP
Program mezinárodní konference AP SPC

PODNĚTY Z PRAXE
Integrace žáků s mentální retardací v základní škole – představy a skutečnost / Marta Illková
Zkušenosti asistentů pedagoga: závěrečné práce absolventů vzdělávacího kurzu pořádaného IPPP ČR / Hana Palatová, Iva Kovaříková, Šárka Pospíšilová

INSTITUT
Certifikace v primární prevenci po dvou letech fungování / Veronika Martanová
PPP a SPC velmi stručně v číslech (ze statistických výkazů za rok 2007) / Ivana Slavíková

RECENZE A ANOTACE
Recenze
Zelinková, Olga: Cizí jazyky a specifické poruchy učení / Radka Péčová
Diener, Thomas: Esence práce. Alchymie v navigaci při hledání povolání / Markéta Rausová
Informace o knize
Hayden, Torey L.: Spratek. Příběh dítěte, které nikdo nemiloval / Václav Mertin
Anotace
Obligatorní diagnózy v SPC / Lukáš Adámek

ZPRÁVY, OZNÁMENÍ, INZERÁTY
Zprávy
Test SON-R 2,5-7 let a jeho standardizace v ČR a SR
1. SON-R 2,5-7 – česká verze testu k dispozici již nyní / David Heider
2. Skúsenosti so štandardizáciou testu SON-R 2 ½ -7, na Slovensku / Dagmar Kopčanová
K otázkám školských předpisů
1. Aplikace školských předpisů ve vztahu ke speciálním vzdělávacím potřebám dítěte v poradenské praxi / Marek Khýr, Anna Kucharská, Sylva Hönigová
2. Aktuální informace / Ivana Slavíková