Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 57

STATI, ODBORNÁ SDĚLENÍ, DISKUSE (zde naleznete anotace textů z následující rubriky)
Analýza poradenských pracovišť vysokých škol v ČR / Pavel Kuchař
Propagace vysokoškolských poradenských pracovišť v České republice a v zahraničí s důrazem na webovou propagaci / Diana Hověžáková
Přínosy a ztráty procesu vzdělávání v životě Romů / Martina Kánská
Netradičná príprava pedagogov pre prácu kariérneho poradcu na slovenských stredných školách / Drahomíra Vaňousová

ASOCIACE
Fedora – Mezinárodní asociace poradenských pracovníků vysokých škol /Zuzana Freibergová
Z 5. republikového sněmu Asociace pracovníků SPC

Z PRAXE
Integrační aktivity jako prostředek sociálního rozvoje /Mária Papcunová

INSTITUT
Třístupňový model péče (3 MP) v prvním roce své realizace / Anna Kucharská

RECENZE A ANOTACE
Recenze
Steve Biddulph: Proč jsou šťastné děti šťastné. Tajemství výchovy šťastných dětí. /Lenka Krejčová
David Čáp, Petra Koutná, Lenka Krejčová, Václav Mertin, Kateřina Slušná, Iva Štětovská: Výchovné poradenství / Iva Mádlová
Anotace
Metodiky pro podpůrné terapie v základní škole speciální / Petr Hanák
Metodický manuál komplexní práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit / Kateřina Pevná

ZPRÁVY, OZNÁMENÍ, INZERÁTY
Zprávy
Inspirace pro rozvoj kariérového poradenství v ČR? Podněty z jednání světové konference Mezinárodní asociace pedagogického a profesního poradenství (IAEVG) / Lenka Hloušková
Konference Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika / Beáta Krahulcová
Logopedická konference u příležitosti mezinárodního dne porozumění koktavosti /Nataša Alešová
Bioaktivní IQ - podpora rozvoje kognitivních funkcí / Josef Mainz