Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 52

STATI, ODBORNÁ SDĚLENÍ, DISKUSE (zde naleznete anotace textů z následující rubriky)
Zdravotně znevýhodnění žáci ve výzkumných šetřeních / Vanda Hájková
Speciálně pedagogická diagnostika u dětí předškolního věku / Pavlína Baslerová, Tereza Tempírová
Užívání návykových látek v etnických minoritách a možnosti prevence / Tereza Daněčková

ASOCIACE
Kongresové dny výchovného poradenství / Stanislava Marešová
Ze Sněmu Asociace pracovníků speciálně pedagogických center / Petr Hanák
Krátká zpráva o činnosti Rady Asociace pracovníků PPP / Václav Bartoš
Pozvánka na mezinárodní konferenci

PORADNY, CENTRA, STŘEDISKA
Výzva / Václav Mertin
Projekt „Bezpečnejšie školy pre deti“ / Erika Straková, Miroslav Chovančík, Alena Hučíková
Canisterapie u klienta se sluchovým postižením / Marie Samohejlová

INSTITUT
Prevence předčasných odchodů ze středních škol – projekt PROPOS / Helena Pacnerová
Informace o výstupech projektu Vzdělávání sociálních pracovníků / Hana Šmejkalová, Lenka Marethová

RECENZE A ANOTACE
Informace o knize
Paul Burden, Classroom management / Václav Mertin
Recenze
I. Pešatová, Sociálně patologické jevy u dětí školního věku / Veronika Martanová
Anotace
I. Pešatová, V. Tomická, Úvod do integrativní speciální pedagogiky / Hana Šmejkalová

ZPRÁVY, OZNÁMENÍ, INFORMACE
Zprávy
Porozumění textu / Václav Mertin
Informace o testu Woodcock-Johnson International Editions / Jarmila Burešová
Standardy preventivních programů v České republice a v ostatních členských státech EU / Helena Pacnerová