Tento web není aktualizován od roku 2012

...k starším číslům zpravodaje Pedagogicko-psychologické poradenství

První číslo zpravodaje s názvem Výchovné poradenství bylo připraveno na konci roku 1993 v PPP Nymburk a vydala ho v lednu 1994 Asociace poradenských pracovníků ve školství. Prvním číslem z dílny IPPP ČR, který byl zřízen v únoru 1994, bylo číslo druhé z května 1994; od té doby se příprava a vydávání zpravodaje staly jednou ze stálých činností Institutu.

Zkušenosti získané s první desítkou čísel vedly k ustavení redakčního kruhu a ustálení skladby zpravodaje – na začátku vždy několik odborných příspěvků, po nich rubriky „Asociace“, „Poradny, centra, střediska“, „Institut“ a „Zprávy, oznámení a inzeráty“. Vzhledem k zájmu ze škol byla v počátcích druhé desítky zavedena také pravidelná rubrika „Výchovný poradce“, která zprvu vycházela jako volně vložená příloha zpravodaje. Brzy poté se staly ucelenou rubrikou pod názvem „Stati, odborná sdělení, diskuse“ také úvodní odborné příspěvky.

Název Výchovné poradenství nesl Zpravodaj až do konce roku 2003. Od roku následujícího se tento název změnil na Pedagogicko-psychologické poradenství, Odborné příspěvky zařazované do Statí začaly být recenzovány, rubrika „Výchovný poradce“ byla tematicky rozšířena a v souladu s tímto rozšířením přejmenována na „Školní poradenské pracoviště“, nově byla zavedena samostatná rubrika pro „Recenze a anotace“, které byly dříve zařazovány do Zpráv. Ustálil se redakční kruh a v Institutu vznikla výkonná redakce Zpravodaje. V roce 2008 pak ze spojení rubrik „Poradny, centra, střediska“ a „Školní poradenské pracoviště“ vznikla nová „Podněty z praxe“.

Kromě čísel obsahujících zmíněné pravidelné rubriky připravujeme v posledních letech vždy 1x ročně číslo věnované tématu proběhnuvších poradenských dnů a složené z příspěvků, které na těchto poradenských dnech zazněly.

 

Případné dotazy vztahující se ke starším číslům zpravodaje Pedagogicko-psychologické poradenství směřujte na výkonného redaktora Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .