Tento web není aktualizován od roku 2012

Tato sekce poskytuje základní informace získané na základě Analýzy diagnostických a intervenčních nástrojů užívaných ve školských poradenských zařízeních.