Tento web není aktualizován od roku 2012

Doporučené diagnostické a intervenční nástroje pro PPP:

CARAVOLAS (formát PDF)

DIDAKTICKÉ TESTY (formát PDF)

SON-R 2½–7 (formát PDF)

SO-RA-D (formát PDF)

WOODCOCK-JOHNSON (formát PDF)