Tento web není aktualizován od roku 2012

Přehled všech soutěží vyhlašovaných MŠMT pro školní rok 2011/12 si otevřete v novém okně poklikáním na tento odkaz: soutěže pro školní rok 2011/12.

Soubornou informaci o odborných soutěžích určených žákům středních odborných škol a učilišt naleznete na www.nuov.cz/tipy-na-souteze-pro-zaky-sos-a-sou.