Tento web není aktualizován od roku 2012

České ručičky jsou označením pro skupinu soutěží odborných dovedností určených žákům středních odborných škol a učilišť. Bližší informace o těchto soutěžích naleznete na http://www.ceskerucicky.org/?volba=3.