Tento web není aktualizován od roku 2012

Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR. Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích: žáci prvního stupně základních škol a žáci 1. - 4. ročníku středních škol (a posledních čtyř ročníků víceletých gymnázií). Stránky věnované logické olympiádě si otevřete v novém okně na www.logickaolympiada.cz/.