Tento web není aktualizován od roku 2012

DIAGNOSTIKA A INTERVENCE PRO ŽÁKY SE SOCIOKULTURNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

(Určeno pro pracovníky PPP a SPC.)

hlavní lektorka: PhDr. Jana Zapletalová
počet hodin: 6
termín:

1. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 13. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1012A/2011

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

obsah kurzu: Průběh vyšetření, anamnestická data, kulturní specifika, sociální kontext, volba diagnostických a intervenčních nástrojů, culture free diagnostika, zpráva z vyšetření, specifika práce s informovaným souhlasem. Poznámka: Součástí semináře bude i rozbor kazuistik z vlastní odborné praxe účastníků, účastníkům je doporučeno připravit si jednotlivé případové studie.