Tento web není aktualizován od roku 2012

ÚVOD DO TESTOVÁNÍ A DOTAZNÍK LMI (MOTIVACE K VÝKONU)

(Určeno pro speciální pedagogy PPP, případně též pro začínající psychology PPP.)

lektorky: PaedDr. et PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Václav Havlůj, Ph.D.
počet hodin: 8
termín:

14. 11. 2011

uzávěrka přihlášek: 19. 10. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1016A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Základní informace o statistice a měření pro oblast speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky. Seznámení s dotazníkem LMI (motivace k výkonu), způsoby jeho administrace a možnostmi interpretace získaných výsledků. Informace o dotazníku najdete na adrese testcentrum.cz.