Tento web není aktualizován od roku 2012

VZDĚLÁVACÍ APLIKACE WISC-III

(Určeno pro  psychology PPP a SPC.)
lektorka: PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 7
termín:

22. 9. 2011

uzávěrka přihlášek: 6. 9. 2011
místo: PPP Brno, Kohoutova 4
kód programu:

1001A/2011

termín:

18. 10. 2011

uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9

kód programu:

1002A/2011
odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Rozšíření interpretačních přístupů k testu, hodnocení specifických profilů. Užití pracovního listu k pedagogickým aplikacím. Porovnání výsledků WISC s výsledky didaktických testů a dalších zkoušek speciálních schopností; výpočet a interpretace ročníkových ekvivalentů. Volba nápravných strategií na podkladě výsledků WISC.
poznámka: Každý účastník by měl mít s sebou příručku WISC i Vzdělávací aplikace a volný záznamní a pracovní list, a pokud možno, i záznam výsledků WISC u některého ze svých klientů.