Tento web není aktualizován od roku 2012

 

(Určeno pro  psychology SP

VÝCVIK V PRÁCI S WISC-III

(Určeno pro  psychology SPC.)

lektorka: PhDr. Sylva Hönigová
počet hodin: 6
termín:

21. 9. 2011

uzávěrka přihlášek: 6. 9. 2011
místo: IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9
kód programu:

1000A/2011

odborný garant: PhDr. Ivana Slavíková
obsah kurzu: Základní výcvik uživatelů v administraci testu WISC-III a interpretaci výsledků získaných pomocí tohoto testu. Teorie, ze které test vychází. Struktura testu. Postup administrace. Informace k počátečnímu používání testu bez zafixování chybných postupů a interpretací. Praktický zácvik.
popis testu: Jedná se o nástroj pro komplexní diagnostiku inteligence dětí školního věku 6-16 let, který obsahuje kvalitně připravené národní normy a jehož výsledky dobře korespondují se školní úspěšností a predikují ji.