Tento web není aktualizován od roku 2012

Obsah zpravodaje číslo 59

OBSAH

Stati, odborná sdělení, diskuse (zde naleznete anotace textů z následující rubriky)

Výběr základní školy ze strany rodičů / Veronika Trochtová

Strategie uplatňované rodiči při volbě další vzdělávací dráhy žáků / Petr Hlaďo  

První lásky aneb vývoj reprezentace pojmu „chodit s někým“ během dospívání. Pilotní studie / Lenka Lacinová, Radka Michalčáková

Vztahy k masmediálním idolům v období školní docházky / Jana Kravcová

 

Asociace

Stručně o poradenských dnech pořádaných Asociací pracovníků PPP / Petra Novotná

Česká asociace školních metodiků prevence

 

Z praxe

Informace o projektu Centrum primární prevence / Petra Novotná

 

Institut

„Škola v pohybu“ – projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) / Matěj Bulant, Hana Schambergerová

Informace o poradenské lince pro pedagogy / Anna Rollová

Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – projekt DIS / Veronika Fajmonová

 

Recenze a anotace

Vodička Ivo: Nechte leváky drápat. Metodika levorukého psaní, kreslení a malování / Václav Mertin

Vágnerová Marie, Strnadová Iva, Krejčová Lenka: Náročné mateřství. Být matkou postiženého dítěte / Petr Hanák

Jarošová Jindra: Via lucis. Příběh hluchoslepé Američanky Heleny Kellerové, která tmu a ticho proměnila v nesmrtelnost / Václav Mertin 

Zprávy

Inovace činnost speciálně pedagogických center / Jan Michalík

Zpráva z Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies“ / Leona Běhounková

"Respekt k dítěti" – ohlédnutí za Mezinárodní konferencí k problematice ústavní a ochranné výchovy 2010 / Pavla Skasková

Z Kongresových dnů výchovného poradenství / Libuše Třískalová, Jiřina Sáňková

Oznámení