Tento web není aktualizován od roku 2012

ARTEFILETIKA PŘI PRÁCI SE SKUPINOU DĚTÍ 2. STUPNĚ ZŚ S RIZIZKOVÝM CHOVÁNÍM

PhDr. Leona Běhounková

Příspěvek představuje artefiletickou metodu, která je využitelná při screeningu, prevenci a intervenci jedinců s rizikovým chováním. Artefiletika umožňuje nácvik žádoucího sociálního chování, pozitivně rozvíjí dynamiku skupiny i psychosociální potenciál jednotlivých žáků/klientů. Žák s problémy v chování a jeho rodina vyžadují kontinuální podporu ze strany pedagogických i poradenských pracovníků. Jedná se o úkol náročný a dlouhodobý. Článek popisuje praktickou zkušenost s vedením artefiletiky se žáky s rizikovým chováním na 2. stupni ZŠ. Danou zkušenost považujeme za snadno aplikovatelnou do poradenské praxe.

Klíčová slova: artefiletika, arteterapie, výtvarná výchova, screening, prevence, intervence, poradenství, psychosociální rozvoj žáků, rizikové chování.

(celý text zde (PDF formát))