Tento web není aktualizován od roku 2012

VEDENÍ DĚTSKÉ TERAPEUTICKÉ SKUPINY PRO DĚTI S PORUCHAMI CHOVÁNÍ V PPP

PhDr. Veronika Pavlas Martanová

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 6

Cílem projektu realizovaným za grantové podpory MŠMT je vytvoření skupin pro intenzivnější práci s dětmi s poruchami chování, u kterých existuje zvýšené riziko výskytu sociálně nežádoucího, rizikového chování v budoucnosti. A to za podpory výzkumů a odborných studií, z jejichž závěrů vyplývá možnost efektivně, i za aktivního přístupu a zapojení rodičů, ovlivnit i závažné poruchy chování při změně postojů a chování u ohrožených dětí ve věku 1. stupně ZŠ, v případě tohoto projektu pro děti ze škol na Praze 6.

(celý text zde (PDF formát))